?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> C2F型双法兰村֥传力接头_传力接头pd_-巩义市天合管道设备制造有限公?/title> <meta name="Keywords" content="C2F型双法兰村֥传力接头" /> <meta name="Description" content="双法兰松套传力接头适用两边都是法兰的连接方式,安装时调节品两端与道或法兰的安装长度Q安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q其成Z个整体,q有一定的位移量,方便安装l修Q可Ҏ现场寸q行调整? /> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <link href="/theme/2016/css/thcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script>var webroot="/";</script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script>var infoid="54",murl="show.asp?id=54",contenturl="http://www.aamamm.com/product/cljt/54.html";</script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎q入巩义市天合管道设备制造有限公司官方网站!</h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a>| <a href="/product/" title="产品展示">产品中心</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/img/top.jpg" alt="天合道" title="天合道" width="1100" height="139" border="0" /> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/alzs/" title="案例中心">案例中心</a></li> <li><a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></li> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a href="/about/" title="公司?>公司?/a></li> <li class="nobg"><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=防水套管">防水套管</a>?a href="/plug/search.asp?key=胶接头">胶接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=补偿?>补偿?/a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃接头">伸羃接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃?>伸羃?/a></span> </div> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="防水套管 胶接头 补偿? 伸羃接头 伸羃? id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index.js"></script> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 500px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/img/ban2.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban4.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201701/2017011578768321.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="C2F型双法兰村֥传力接头" ><img src="/upfile/201701/2017011578768321.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="C2F型双法兰村֥传力接头" title="C2F型双法兰村֥传力接头" /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201701/2017011578768321.jpg',largeimage: '/upfile/201701/2017011578768321.jpg'}"><img src="/upfile/201701/2017011578768321.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>C2F型双法兰村֥传力接头</h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>C2F型双法兰村֥传力接头</strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=C2F%E5%9E%8B%E5%8F%8C%E6%B3%95%E5%85%B0%E6%9D%BE%E5%A5%97%E4%BC%A0%E5%8A%9B%E6%8E%A5%E5%A4%B4" title="C2F型双法兰村֥传力接头" target="_blank">C2F型双法兰村֥传力接头</a> <div class="sno">产品用途:双法兰松套传力接头适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气?/div> <br> <p> C2F型双法兰村֥传力接头是由法兰村֥伸羃接头和短法兰、传力螺杆等构gl成Q能降低被连接g的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰松套传力接头不能吸收u向位UR双法兰村֥传力接头主要用于c阀门等附g的松套连接?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>15617851568</em></span> <span>邮箱Q?em>2289683707@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p> C2F型双法兰村֥传力接头是由法兰村֥伸羃接头和短法兰、传力螺杆等构gl成Q能降低被连接g的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰松套传力接头不能吸收u向位UR双法兰村֥传力接头主要用于c阀门等附g的松套连接?/p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>C2F型双法兰村֥传力接头性能特点Q?nbsp;</p><p>        村֥传力接头是在法兰村֥补偿接头的基上增设法兰短及传力螺杆而成Q次cd的补偿接头与村֥补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偉K是指在安装及拆卸q程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧Q它是刚性连接的Q可以传递u心力Q从而保护阀门、܇{设备?/p><p>C2F型双法兰村֥传力接头安装说明</p><p>        双法兰松套传力接头适用两边都是法兰的连接方式,安装时调节品两端与道或法兰的安装长度Q安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q其成Z个整体,q有一定的位移量,方便安装l修Q可Ҏ现场寸q行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个道?/p><p>        村֥传力接头的材质:主要有Q235钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号?/p><p>        村֥传力接头分类有:单发兰松套传力接头、双法兰村֥传力接头、可拆式双法兰松套传力接头?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>C2F型双法兰村֥传力接头适用范围</p><p>    双法兰松套传力接头适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><p>C2F型双法兰村֥传力接头材料?/p><table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center" border="1"><tbody><tr bordercolor="" bgcolor="" class="firstRow"><td align="center" bgcolor=""><div align="center">序号</div></td><td bgcolor=""><div align="center">名称</div></td><td bgcolor=""><div align="center">数量</div></td><td bgcolor=""><div align="center">材料</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor=""><div align="center">1</div></td><td bgcolor=""><div align="center">本体</div></td><td bgcolor=""><div align="center">1</div></td><td bgcolor=""><div align="center">QT400-15、Q235A、ZG230-450?0</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor=""><div align="center">2</div></td><td bgcolor=""><div align="center">密封?/div></td><td bgcolor=""><div align="center">1</div></td><td bordercolor="" bgcolor=""><div align="center">NBR</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor=""><div align="center">3</div></td><td bgcolor=""><div align="center">压盖</div></td><td bgcolor=""><div align="center">1</div></td><td bgcolor=""><div align="center">QT400-15、Q235A、ZG230-450?0</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor=""><div align="center">4</div></td><td bgcolor=""><div align="center">限位短管法兰</div></td><td bgcolor=""><div align="center">1</div></td><td bgcolor=""><div align="center">Q235A?0?6Mn</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor="" height="2"><div align="center">5</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">螺母</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">4n</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">Q235A?0?Cr18Ni9Ti</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor="" height="2"><div align="center">6</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">长螺?/div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">n</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">Q235A?5?Cr18Ni9Ti</div></td></tr><tr bordercolor="" bgcolor=""><td align="center" bgcolor="" height="2"><div align="center">7</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">螺柱</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">n</div></td><td bgcolor="" height="2"><div align="center">Q235A?5?Cr18Ni9Ti</div></td></tr></tbody></table><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p> <p style="text-align: center">如需新数据请联系<a title="在线客服">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="CC2F型可拆式双法兰松套传力接? href="/product/cljt/55.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011579234449.jpg" alt="CC2F型可拆式双法兰松套传力接? title="CC2F型可拆式双法兰松套传力接? /><br/>CC2F型可拆式双法兰松?/a></li> <li><a title="C2F/VSSJAF型双法兰传力接头" href="/product/cljt/52.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011578156793.jpg" alt="C2F/VSSJAF型双法兰传力接头" title="C2F/VSSJAF型双法兰传力接头" /><br/>C2F/VSSJAF型双法兰传力</a></li> <li><a title="CF型单法兰村֥传力接头" href="/product/cljt/53.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011578476353.jpg" alt="CF型单法兰村֥传力接头" title="CF型单法兰村֥传力接头" /><br/>CF型单法兰村֥传力接头</a></li> <li><a title="VSSJAFG型单法兰传力接头" href="/product/cljt/49.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011577524481.jpg" alt="VSSJAFG型单法兰传力接头" title="VSSJAFG型单法兰传力接头" /><br/>VSSJAFG型单法兰传力?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>供水道讑֤相关知识</b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/news/cjwt/352.html" title="热力道伸羃器安装注意事? target="_blank">热力道伸羃器安装注意事?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/347.html" title="解决伸羃器漏水的Ҏ有那几点" target="_blank">解决伸羃器漏水的Ҏ有那几点</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/346.html" title="胶接头的橡胶是如何提炼出来的?" target="_blank">胶接头的橡胶是如何提炼出来的?</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/604.html" title="柔性防水套在道中压力要严格的要求有哪些? target="_blank">柔性防水套在道中压力要严格的要?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/342.html" title="刚性防水套到底是怎么起减震作用的呢?" target="_blank">刚性防水套到底是怎么起减震作用的?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/511.html" title="推动卡箍式可曲挠胶接头的生产和设计上了一个台? target="_blank">推动卡箍式可曲挠胶接头的生产和䏀?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/593.html" title="柔性防水套与道密封材料的施工用方? target="_blank">柔性防水套与道密封材料的施工?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/508.html" title="柔性防水套螺栓电镀工艺程说明" target="_blank">柔性防水套螺栓电镀工艺程说明</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/251.html" title="铔R伸羃器中球墨铔R材质的?的缺Ҏ承受的压力不能太? target="_blank">铔R伸羃器中球墨铔R材质的?的缺?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/589.html" title="柔性防水套正好可以解决什么问题呢" target="_blank">柔性防水套正好可以解决什么问题呢?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/506.html" title="伸羃器在化工道中体现出来的伸羃补偿性能" target="_blank">伸羃器在化工道中体现出来的伸羃补?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/504.html" title="柔性防水套一般多用于要求严密防水的管道的阶段" target="_blank">柔性防水套一般多用于要求严密防水?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/581.html" title="防水套管在管道中的制作安装以及堵塞的问题的解? target="_blank">防水套管在管道中的制作安装以及堵塞?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/502.html" title="在用前的安装׾~器又该有什么要注意呢?" target="_blank">在用前的安装׾~器又该有什么要注?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/500.html" title="钢制伸羃器除了对腐蚀以外q有个弯曲疲劳的问题" target="_blank">钢制伸羃器除了对腐蚀以外q有个弯曜y?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/574.html" title="柔性防水套在安装前应完成的有兛_? target="_blank">柔性防水套在安装前应完成的有兛_?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="foot-guild"> <div class="foot-guild-main"> <div class="foot-tel"></div> <div class="foot-nav"> <dl> <dt>关于我们</dt> <dd>·<a href="/about/">公司?/a></dd> <dd>·<a href="/news/">行业新闻</a></dd> <dd>·<a href="/wenhua/">企业文化</a></dd> <dd>·<a href="/news/jszc/">技术支?/a></dd> </dl> <dl> <dt>产品中心</dt> <dd>·<a href="/product/fstg/" title="防水套管pd">防水套管pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/xjjt/" title="胶接头pd">胶接头pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/bcq/" title="补偿器系?>补偿器系?/a></dd> <dd>·<a href="/product/ssjt/" title="伸羃接头pd">伸羃接头pd</a></dd> </dl> <dl> <dt>公司囑ֺ</dt> <dd>·<a href="/hzhb/" title="合作伙伴">合作伙伴</a></dd> <dd>·<a href="/alzs/" title="案例现场">案例现场</a></dd> <dd>·<a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></dd> <dd>·<a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></dd> </dl> <dl> <dt>服务与支?/dt> <dd>·<a href="/shfw/">售后服务</a></dd> <dd>·<a href="/quyu/">销售区?/a></dd> <dd>·<a href="/lxwm/">联系我们</a></dd> <dd>·<a href="/news/cjwt/">常见问题解答</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot-copyright"> <div class="copyright"> <div class="copyright-main"> <p>巩义市天合管道设备制造有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   手机Q?5617851568  QQQ?289683707 公司L产品:<a href="http://www.aamamm.com" target="_self">伸羃?/a>、补偿器、钢制׾~器、LU׾~器{管道品?/p><p>公司地址Qm义市西村镇东村村     |站备案/许可证号Q?nbsp;<a target="_self"><strong><span class="info-content">豫ICP?7002889?/span></strong><strong><span class="info-content"> </span></strong><span class="info-content"> </span></a><span class="info-content">   技术支持:巩义开启网l?/span></p><p>|址Qhttp://www.aamamm.com    </p> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?1112f3c7f5f19ceb7e3eb35a47f3f54d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div></div></div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.aamamm.com/">2020欧美亚洲综合在线,你懂的播放器,外国黄色视频大全,任我爽橹在线视频精品韩国,黄色三级影视,日本清色视频,欧美在线精品第1页,</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>