?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿器_补偿器系列_-巩义市天合管道设备制造有限公?/title> <meta name="Keywords" content="N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿? /> <meta name="Description" content="直流式无推力补偿器是利用体力学中的帕斯卡理论,在设计结构上巧妙的利用一个密环Ş汽室Q这个汽室内分别有两个环形受压面Q一个是固定的汽室内端面Q另一个是密闭在汽室内的׾~管肩部环Ş面,随׾~管是可Ud的? /> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <link href="/theme/2016/css/thcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script>var webroot="/";</script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script>var infoid="32",murl="show.asp?id=32",contenturl="http://www.aamamm.com/product/bcq/32.html";</script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎q入巩义市天合管道设备制造有限公司官方网站!</h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a>| <a href="/product/" title="产品展示">产品中心</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/img/top.jpg" alt="天合道" title="天合道" width="1100" height="139" border="0" /> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/alzs/" title="案例中心">案例中心</a></li> <li><a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></li> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a href="/about/" title="公司?>公司?/a></li> <li class="nobg"><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=防水套管">防水套管</a>?a href="/plug/search.asp?key=胶接头">胶接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=补偿?>补偿?/a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃接头">伸羃接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃?>伸羃?/a></span> </div> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="防水套管 胶接头 补偿? 伸羃接头 伸羃? id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index.js"></script> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 500px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/img/ban2.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban4.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201701/2017011572481897.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿? ><img src="/upfile/201701/2017011572481897.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿? title="N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿? /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201701/2017011572481897.jpg',largeimage: '/upfile/201701/2017011572481897.jpg'}"><img src="/upfile/201701/2017011572481897.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿?/h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿?/strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=N%2DH%2D%E2%85%A1%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E6%B5%81%E5%BC%8F%E6%97%A0%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E8%A1%A5%E5%81%BF%E5%99%A8" title="N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿? target="_blank">N-H-Ⅱ型直流式无推力补偿?/a> <br> <p>直流式无推力补偿器是利用体力学中的帕斯卡理论,在设计结构上巧妙的利用一个密环Ş汽室Q这个汽室内分别有两个环形受压面Q一个是固定的汽室内端面Q另一个是密闭在汽室内的׾~管肩部环Ş面,随׾~管是可Ud的?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>15617851568</em></span> <span>邮箱Q?em>2289683707@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>  直流式无推力补偿器是利用体力学中的帕斯卡理论,在设计结构上巧妙的利用一个密环Ş汽室Q这个汽室内分别有两个环形受压面Q一个是固定的汽室内端面Q另一个是密闭在汽室内的׾~管肩部环Ş面,随׾~管是可Ud的。这个可Ud的环形受压面的面U恰好和伸羃横截面U相{,补偿器工作时Q在介质压力的作用下Q环形面上的压力和׾~管横截面积的压力是相等Q而方向相反,因此两压力相互抵消。这样一来,在设计支架中仅考虑补偿器压紧填料的摩擦力,对固定支架的推力计算中,׃再计由工作介质压力Q而引L对固定支架的推力。因此固定支架属减蝲式支Ӟ可节省大量支架材料,也节省h力和财力?/p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>直流式无推力补偿器组成结构:</p><p>  由变径管、内套管、密外套、柔性石墨填料、螺母螺栓N个压及N个注填料咀l合、填料压盖及弹簧压紧法兰构成Q所q填料压紧法C压紧上法C间设有压和注填料咀?/p><p>  所选用的密填料都是柔性石墨,所采用的别分别ؓ核、工业精密且无推力补偿器填料内增加了一些抗氧化剂成份达到g~填料氧化的旉Q从而无推力补偿器比普通补偿器密封性能得到很大的提高,使品密发生泄漏时间gq发生?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p style="white-space: normal;">直流式无推力补偿器安装要求:</p><p style="white-space: normal;">  (1)与补偿器两端相焊接的段壁厚?mmӞ必须q行坡口处理Q焊后按要求q行水压漏试验?/p><p style="white-space: normal;">  (2)滑动支架和固定支架根据设计安装,使用ZTWB型,除不计算介质工作压力的推力外Q其余相同。ؓ保道无侧向位U,而沿轴向伸羃Q补偿器两端一般应安装导向滑动支架Q在道转弯处,必须安装固定支架?/p><p style="white-space: normal;">  (3)补偿器的保温防护l构均与道同\Q但对׾~管伸羃部分Q不可生约束力?/p><p style="white-space: normal;">  (4)本补偿器在各U环境气温下Q均可按大安装长度LMaxq行安装Q不需予以拉或压~?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" sizcache="1" sizset="1"><tbody sizcache="1" sizset="1"><tr sizcache="1" sizset="1" class="firstRow"><td rowspan="2" sizcache="1" sizset="1"><div sizcache="1" sizset="1" align="center">公称直径</div></td><td rowspan="2" sizcache="1" sizset="2"><div sizcache="1" sizset="2" align="center">伸羃?br/>        △lmax</div></td><td rowspan="2" sizcache="1" sizset="3"><div sizcache="1" sizset="3" align="center">外径D</div></td><td colspan="2" sizcache="1" sizset="4"><div sizcache="1" sizset="4" align="center">GSXW?/div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="6"><td sizcache="1" sizset="6"><div sizcache="1" sizset="6" align="center">大直径D</div></td><td sizcache="1" sizset="7"><div sizcache="1" sizset="7" align="center">安装长度</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="8"><td sizcache="1" sizset="8"><div sizcache="1" sizset="8" align="center">25</div></td><td sizcache="1" sizset="9"><div sizcache="1" sizset="9" align="center">150</div></td><td sizcache="1" sizset="10"><div sizcache="1" sizset="10" align="center">32</div></td><td sizcache="1" sizset="11"><div sizcache="1" sizset="11" align="center">116</div></td><td sizcache="1" sizset="12"><div sizcache="1" sizset="12" align="center">1250</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="13"><td sizcache="1" sizset="13"><div sizcache="1" sizset="13" align="center">32</div></td><td sizcache="1" sizset="14"><div sizcache="1" sizset="14" align="center">150</div></td><td sizcache="1" sizset="15"><div sizcache="1" sizset="15" align="center">28</div></td><td sizcache="1" sizset="16"><div sizcache="1" sizset="16" align="center">124</div></td><td sizcache="1" sizset="17"><div sizcache="1" sizset="17" align="center">1250</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="18"><td sizcache="1" sizset="18"><div sizcache="1" sizset="18" align="center">40</div></td><td sizcache="1" sizset="19"><div sizcache="1" sizset="19" align="center">150</div></td><td sizcache="1" sizset="20"><div sizcache="1" sizset="20" align="center">45</div></td><td sizcache="1" sizset="21"><div sizcache="1" sizset="21" align="center">136</div></td><td sizcache="1" sizset="22"><div sizcache="1" sizset="22" align="center">1250</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="23"><td sizcache="1" sizset="23"><div sizcache="1" sizset="23" align="center">50</div></td><td sizcache="1" sizset="24"><div sizcache="1" sizset="24" align="center">200</div></td><td sizcache="1" sizset="25"><div sizcache="1" sizset="25" align="center">57</div></td><td sizcache="1" sizset="26"><div sizcache="1" sizset="26" align="center">150</div></td><td sizcache="1" sizset="27"><div sizcache="1" sizset="27" align="center">1420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="28"><td sizcache="1" sizset="28"><div sizcache="1" sizset="28" align="center">65</div></td><td sizcache="1" sizset="29"><div sizcache="1" sizset="29" align="center">200</div></td><td sizcache="1" sizset="30"><div sizcache="1" sizset="30" align="center">73</div></td><td sizcache="1" sizset="31"><div sizcache="1" sizset="31" align="center">172</div></td><td sizcache="1" sizset="32"><div sizcache="1" sizset="32" align="center">1420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="33"><td sizcache="1" sizset="33"><div sizcache="1" sizset="33" align="center">70</div></td><td sizcache="1" sizset="34"><div sizcache="1" sizset="34" align="center">200</div></td><td sizcache="1" sizset="35"><div sizcache="1" sizset="35" align="center">76</div></td><td sizcache="1" sizset="36"><div sizcache="1" sizset="36" align="center">178</div></td><td sizcache="1" sizset="37"><div sizcache="1" sizset="37" align="center">1420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="38"><td sizcache="1" sizset="38"><div sizcache="1" sizset="38" align="center">80</div></td><td sizcache="1" sizset="39"><div sizcache="1" sizset="39" align="center">200</div></td><td sizcache="1" sizset="40"><div sizcache="1" sizset="40" align="center">89</div></td><td sizcache="1" sizset="41"><div sizcache="1" sizset="41" align="center">194</div></td><td sizcache="1" sizset="42"><div sizcache="1" sizset="42" align="center">1420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="43"><td sizcache="1" sizset="43"><div sizcache="1" sizset="43" align="center">100</div></td><td sizcache="1" sizset="44"><div sizcache="1" sizset="44" align="center">250</div></td><td sizcache="1" sizset="45"><div sizcache="1" sizset="45" align="center">108</div></td><td sizcache="1" sizset="46"><div sizcache="1" sizset="46" align="center">24</div></td><td sizcache="1" sizset="47"><div sizcache="1" sizset="47" align="center">1550</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="48"><td sizcache="1" sizset="48"><div sizcache="1" sizset="48" align="center">125</div></td><td sizcache="1" sizset="49"><div sizcache="1" sizset="49" align="center">250</div></td><td sizcache="1" sizset="50"><div sizcache="1" sizset="50" align="center">133</div></td><td sizcache="1" sizset="51"><div sizcache="1" sizset="51" align="center">274</div></td><td sizcache="1" sizset="52"><div sizcache="1" sizset="52" align="center">1580</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="53"><td sizcache="1" sizset="53"><div sizcache="1" sizset="53" align="center">150</div></td><td sizcache="1" sizset="54"><div sizcache="1" sizset="54" align="center">250</div></td><td sizcache="1" sizset="55"><div sizcache="1" sizset="55" align="center">159</div></td><td sizcache="1" sizset="56"><div sizcache="1" sizset="56" align="center">310</div></td><td sizcache="1" sizset="57"><div sizcache="1" sizset="57" align="center">1580</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="58"><td sizcache="1" sizset="58"><div sizcache="1" sizset="58" align="center">200</div></td><td sizcache="1" sizset="59"><div sizcache="1" sizset="59" align="center">250</div></td><td sizcache="1" sizset="60"><div sizcache="1" sizset="60" align="center">219</div></td><td sizcache="1" sizset="61"><div sizcache="1" sizset="61" align="center">390</div></td><td sizcache="1" sizset="62"><div sizcache="1" sizset="62" align="center">1650</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="63"><td sizcache="1" sizset="63"><div sizcache="1" sizset="63" align="center">250</div></td><td sizcache="1" sizset="64"><div sizcache="1" sizset="64" align="center">300</div></td><td sizcache="1" sizset="65"><div sizcache="1" sizset="65" align="center">273</div></td><td sizcache="1" sizset="66"><div sizcache="1" sizset="66" align="center">466</div></td><td sizcache="1" sizset="67"><div sizcache="1" sizset="67" align="center">1910</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="68"><td sizcache="1" sizset="68"><div sizcache="1" sizset="68" align="center">300</div></td><td sizcache="1" sizset="69"><div sizcache="1" sizset="69" align="center">300</div></td><td sizcache="1" sizset="70"><div sizcache="1" sizset="70" align="center">325</div></td><td sizcache="1" sizset="71"><div sizcache="1" sizset="71" align="center">558</div></td><td sizcache="1" sizset="72"><div sizcache="1" sizset="72" align="center">1910</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="73"><td sizcache="1" sizset="73"><div sizcache="1" sizset="73" align="center">350</div></td><td sizcache="1" sizset="74"><div sizcache="1" sizset="74" align="center">300</div></td><td sizcache="1" sizset="75"><div sizcache="1" sizset="75" align="center">377</div></td><td sizcache="1" sizset="76"><div sizcache="1" sizset="76" align="center">628</div></td><td sizcache="1" sizset="77"><div sizcache="1" sizset="77" align="center">1920</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="78"><td sizcache="1" sizset="78"><div sizcache="1" sizset="78" align="center">400</div></td><td sizcache="1" sizset="79"><div sizcache="1" sizset="79" align="center">350</div></td><td sizcache="1" sizset="80"><div sizcache="1" sizset="80" align="center">426</div></td><td sizcache="1" sizset="81"><div sizcache="1" sizset="81" align="center">708</div></td><td sizcache="1" sizset="82"><div sizcache="1" sizset="82" align="center">2090</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="83"><td sizcache="1" sizset="83"><div sizcache="1" sizset="83" align="center">500</div></td><td sizcache="1" sizset="84"><div sizcache="1" sizset="84" align="center">400</div></td><td sizcache="1" sizset="85"><div sizcache="1" sizset="85" align="center">530</div></td><td sizcache="1" sizset="86"><div sizcache="1" sizset="86" align="center">856</div></td><td sizcache="1" sizset="87"><div sizcache="1" sizset="87" align="center">2410</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="88"><td sizcache="1" sizset="88"><div sizcache="1" sizset="88" align="center">600</div></td><td sizcache="1" sizset="89"><div sizcache="1" sizset="89" align="center">400</div></td><td sizcache="1" sizset="90"><div sizcache="1" sizset="90" align="center">630</div></td><td sizcache="1" sizset="91"><div sizcache="1" sizset="91" align="center">996</div></td><td sizcache="1" sizset="92"><div sizcache="1" sizset="92" align="center">2420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="93"><td sizcache="1" sizset="93"><div sizcache="1" sizset="93" align="center">700</div></td><td sizcache="1" sizset="94"><div sizcache="1" sizset="94" align="center">400</div></td><td sizcache="1" sizset="95"><div sizcache="1" sizset="95" align="center">720</div></td><td sizcache="1" sizset="96"><div sizcache="1" sizset="96" align="center">134</div></td><td sizcache="1" sizset="97"><div sizcache="1" sizset="97" align="center">2420</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="98"><td sizcache="1" sizset="98"><div sizcache="1" sizset="98" align="center">800</div></td><td sizcache="1" sizset="99"><div sizcache="1" sizset="99" align="center">450</div></td><td sizcache="1" sizset="100"><div sizcache="1" sizset="100" align="center">820</div></td><td sizcache="1" sizset="101"><div sizcache="1" sizset="101" align="center">1282</div></td><td sizcache="1" sizset="102"><div sizcache="1" sizset="102" align="center">2630</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="103"><td sizcache="1" sizset="103"><div sizcache="1" sizset="103" align="center">900</div></td><td sizcache="1" sizset="104"><div sizcache="1" sizset="104" align="center">450</div></td><td sizcache="1" sizset="105"><div sizcache="1" sizset="105" align="center">920</div></td><td sizcache="1" sizset="106"><div sizcache="1" sizset="106" align="center">1415</div></td><td sizcache="1" sizset="107"><div sizcache="1" sizset="107" align="center">2630</div></td></tr><tr sizcache="1" sizset="108"><td sizcache="1" sizset="108"><div sizcache="1" sizset="108" align="center">1000</div></td><td sizcache="1" sizset="109"><div sizcache="1" sizset="109" align="center">450</div></td><td sizcache="1" sizset="110"><div sizcache="1" sizset="110" align="center">1020</div></td><td sizcache="1" sizset="111"><div sizcache="1" sizset="111" align="center">1560</div></td><td sizcache="1" sizset="112"><div sizcache="1" sizset="112" align="center">2650</div><div><br/></div></td></tr></tbody></table><p><br/></p> <p style="text-align: center">如需新数据请联系<a title="在线客服">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="旋{补偿? href="/product/bcq/30.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571673681.jpg" alt="旋{补偿? title="旋{补偿? /><br/>旋{补偿?/a></li> <li><a title="套筒补偿? href="/product/bcq/31.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571977273.jpg" alt="套筒补偿? title="套筒补偿? /><br/>套筒补偿?/a></li> <li><a title="QB型球形补偿器" href="/product/bcq/28.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571121833.jpg" alt="QB型球形补偿器" title="QB型球形补偿器" /><br/>QB型球形补偿器</a></li> <li><a title="ZMB型直埋式波纹补偿? href="/product/bcq/34.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011572990353.jpg" alt="ZMB型直埋式波纹补偿? title="ZMB型直埋式波纹补偿? /><br/>ZMB型直埋式波纹补偿?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>供水道讑֤相关知识</b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/news/cjwt/210.html" title="在管道用中选用道伸羃器要注意什么呢Q? target="_blank">在管道用中选用道伸羃器要注意什?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/209.html" title="双法兰限位׾~器如何实现防拉托功? target="_blank">双法兰限位׾~器如何实现防拉托功能?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/471.html" title="柔性防水套满_{管道穿墙相兌? target="_blank">柔性防水套满_{管道穿墙相兌?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/295.html" title="加长加翼环柔性防水套施q泛用于什么行业呢" target="_blank">加长加翼环柔性防水套施q泛用于什?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/463.html" title="防水套管的尺寸应W合相应的标准规? target="_blank">防水套管的尺寸应W合相应的标准规范?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/201.html" title="说vZ么耐高温橡胶Y接头特别受市场欢q? target="_blank">说vZ么耐高温橡胶Y接头特别受市?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/462.html" title="验工序是伸羃器品质量生废品的重要措施" target="_blank">验工序是伸羃器品质量生废品的?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/198.html" title="在给热力伸羃器涂装防腐层旉要注意哪些因素呢Q? target="_blank">在给热力伸羃器涂装防腐层旉要注意?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/455.html" title="那么q接钢制道伸羃器的方式有哪些呢Q? target="_blank">那么q接钢制道伸羃器的方式有哪些?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/190.html" title="球Ş补偿器ؓ什么用寿命长效果? target="_blank">球Ş补偿器ؓ什么用寿命长效果?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/267.html" title="钢制伸羃器管道防腐涂层越来越多地采用复合材料或复合结? target="_blank">钢制伸羃器管道防腐涂层越来越多地采?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/437.html" title="钢制道伸羃器长期在C工作隑օ会出现锈蚀怎么解决? target="_blank">钢制道伸羃器长期在C工作隑օ会?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/435.html" title="柔性防水套创新发展模式、推动绿色低_? target="_blank">柔性防水套创新发展模式、推动绿艜y?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/263.html" title="限位套管伸羃器企业不断增加必d产品改善才能有利于竞? target="_blank">限位套管伸羃器企业不断增加必d产?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/186.html" title="I墙使用的穿墙管钢性防水套的密封效果" target="_blank">I墙使用的穿墙管钢性防水套的密封?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/185.html" title="钢性防水套及柔性防水套的基本知识" target="_blank">钢性防水套及柔性防水套的基本知?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="foot-guild"> <div class="foot-guild-main"> <div class="foot-tel"></div> <div class="foot-nav"> <dl> <dt>关于我们</dt> <dd>·<a href="/about/">公司?/a></dd> <dd>·<a href="/news/">行业新闻</a></dd> <dd>·<a href="/wenhua/">企业文化</a></dd> <dd>·<a href="/news/jszc/">技术支?/a></dd> </dl> <dl> <dt>产品中心</dt> <dd>·<a href="/product/fstg/" title="防水套管pd">防水套管pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/xjjt/" title="胶接头pd">胶接头pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/bcq/" title="补偿器系?>补偿器系?/a></dd> <dd>·<a href="/product/ssjt/" title="伸羃接头pd">伸羃接头pd</a></dd> </dl> <dl> <dt>公司囑ֺ</dt> <dd>·<a href="/hzhb/" title="合作伙伴">合作伙伴</a></dd> <dd>·<a href="/alzs/" title="案例现场">案例现场</a></dd> <dd>·<a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></dd> <dd>·<a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></dd> </dl> <dl> <dt>服务与支?/dt> <dd>·<a href="/shfw/">售后服务</a></dd> <dd>·<a href="/quyu/">销售区?/a></dd> <dd>·<a href="/lxwm/">联系我们</a></dd> <dd>·<a href="/news/cjwt/">常见问题解答</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot-copyright"> <div class="copyright"> <div class="copyright-main"> <p>巩义市天合管道设备制造有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   手机Q?5617851568  QQQ?289683707 公司L产品:<a href="http://www.aamamm.com" target="_self">伸羃?/a>、补偿器、钢制׾~器、LU׾~器{管道品?/p><p>公司地址Qm义市西村镇东村村     |站备案/许可证号Q?nbsp;<a target="_self"><strong><span class="info-content">豫ICP?7002889?/span></strong><strong><span class="info-content"> </span></strong><span class="info-content"> </span></a><span class="info-content">   技术支持:巩义开启网l?/span></p><p>|址Qhttp://www.aamamm.com    </p> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?1112f3c7f5f19ceb7e3eb35a47f3f54d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div></div></div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.aamamm.com/">2020欧美亚洲综合在线,你懂的播放器,外国黄色视频大全,任我爽橹在线视频精品韩国,黄色三级影视,日本清色视频,欧美在线精品第1页,</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>