?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> QB型球形补偿器|球Ş补偿器厂家|球Ş补偿器h格_补偿器系列_-巩义市天合管道设备制造有限公?/title> <meta name="Keywords" content="QB型球形补偿器|球Ş补偿器厂家|球Ş补偿器h? /> <meta name="Description" content="QB型球形补偿器Q又U球形接_Q主要依靠球体的角位UL吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位U,该补偿器应成对用,单台使用没有补偿能力Q但它可作管道万向接头用。因此具有补偿能力大Q流体阻力和变Ş应力,无盲板力且对固定支的作用力等优点? /> <script src="/lib/js/sdcms.hits.js"></script> <script src="/lib/js/sdcms.comment.js"></script> <link href="/theme/2016/css/thcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/theme/2016/css_hua/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="/theme/2016/css_hua/styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery-1.5.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/jquery.1.4.2-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/css_hua/js.js"></script> <script>var webroot="/";</script> <script src="/lib/js/jquery.js"></script> <script src="/lib/js/jquery-migrate-1.1.0.min.js"></script> <script src="/lib/js/base.js"></script> <script src="/lib/tips/jquery.tips.js"></script> <script src="/lib/validator/jquery.validator.js"></script> <script src="/lib/validator/zh_CN.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jslides.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jqthumb.min.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/base.js"></script> <script>var infoid="28",murl="show.asp?id=28",contenturl="http://www.aamamm.com/product/bcq/28.html";</script> <script src="/lib/js/mobile.js"></script> <script src="/lib/js/jquery.tools.js"></script> <script src="/theme/2016/js_hua/jquery.jqzoom-core-pack.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/theme/2016/css_hua/jquery.jqzoom.css" type="text/css"> <script> $(function(){ $('.jqzoom').jqzoom({ zoomType:'standard', lens:true, preloadImages:false, alwaysOn:false, position:'right' }); $("#prolist").scrollable(); $("#prolist ul li a").click(function(){ $("#prolist ul > li a").each(function(){$(this).parent().removeClass("hover");}); $(this).parent().addClass("hover"); var imgurl=$(this).find("img").attr("src"); $("#shop_big").attr("src",imgurl); }) }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="header"> <div class="welcome"> <h2>Ƣ迎q入巩义市天合管道设备制造有限公司官方网站!</h2> <div class="bookmark"> <span> <a href="/about/" title="关于我们">关于我们</a>| <a href="/product/" title="产品展示">产品中心</a>| <a href="/shfw/">售后服务</a>| <a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a> </span> </div> </div> <div class="t_head clearfix"> <div class="top_l"> <img src="/theme/2016/img/top.jpg" alt="天合道" title="天合道" width="1100" height="139" border="0" /> </div> </div> <div class="nav_bg"> <ul class="nav clearfix"> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/product/" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="/alzs/" title="案例中心">案例中心</a></li> <li><a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li><a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></li> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a href="/about/" title="公司?>公司?/a></li> <li class="nobg"><a href="/lxwm/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="search_bg" > <div class="searchbar clearfix"> <div class="keywords"> <span>热销产品推荐Q?a href="/plug/search.asp?key=防水套管">防水套管</a>?a href="/plug/search.asp?key=胶接头">胶接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=补偿?>补偿?/a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃接头">伸羃接头</a>?a href="/plug/search.asp?key=伸羃?>伸羃?/a></span> </div> <div class="search"> <form action="/plug/search.asp" method="get" onSubmit="return checksearch(this)" name="frmsearch" id="frmsearch"> <input type="text" name="key" class="input" placeholder="防水套管 胶接头 补偿? 伸羃接头 伸羃? id="keyword" /> <input type="submit" class="bnt" value="?? id="button" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/NSW_Index.js"></script> <!--banner开?-> <div class="bannersly fullSlide"> <div class="bd"> <ul style="height: 500px;"> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: none; background-image: url(/theme/2016/img/ban2.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> <li style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; display: list-item; background-image: url(/theme/2016/img/ban4.jpg);"><a title="天合道讑֤" target="_blank"></a> </li> </ul> </div> <div class="hd"><ul><li class="on"></li><li class=""></li><li class=""></li></ul></div> <span class="prev png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span><span class="next png" style="opacity: 0.5; display: none;"></span> </div> <!--bannerl束--> <div class="main"> <div class="mianc"> <div class="mai"> <div class="q1"> <div class="content proimg"> <!--攑֤?--> <div class="artshow"> <div id="goodsshow"> <div class="left"> <div class="shop_big"><a href="/upfile/201701/2017011571121833.jpg" class="jqzoom" rel='gal1' title="QB型球形补偿器" ><img src="/upfile/201701/2017011571121833.jpg" width="360" height="280" id="shop_big" alt="QB型球形补偿器" title="QB型球形补偿器" /></a><div class="clear"></div></div> <div class="shop_plist"> <a href="javascript:;" class="prev"></a> <div id="prolist"> <ul> <li class="hover"><a href="javascript:void(0);" rel="{gallery:'gal1',smallimage:'/upfile/201701/2017011571121833.jpg',largeimage: '/upfile/201701/2017011571121833.jpg'}"><img src="/upfile/201701/2017011571121833.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <a href="javascript:;" class="next"></a> </div> </div> </div> </div> <!--攑֤?--> <!--攑֤镜右侧介l?--> <div class="pright_pro"> <h3>QB型球形补偿器</h3> <div> <p></p><p>名称Q?strong>QB型球形补偿器</strong> <br/> <strong>标签Q?/strong><a href="/plug/tags.asp?tag=QB%E5%9E%8B%E7%90%83%E5%BD%A2%E8%A1%A5%E5%81%BF%E5%99%A8" title="QB型球形补偿器" target="_blank">QB型球形补偿器</a> <div class="sno">产品用途:QB型球形补偿器是解决管道热胀L的一U设备,可广泛应用于冉、石沏V化工、电力、轻工、hl、徏{和</div> <br> <p>QB型球形补偿器Q又U球形接_Q主要依靠球体的角位UL吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位U,该补偿器应成对用,单台使用没有补偿能力Q但它可作管道万向接头用。因此具有补偿能力大Q流体阻力和变Ş应力,无盲板力且对固定支的作用力等优点?/p> <br>  </p><p></p> <div class="sub_lxfs"><span>全国咨询电话Q?em>15617851568</em></span> <span>邮箱Q?em>2289683707@qq.com</em></span></div> <a class="line-zixun" >获取优惠报h</a> <a class="line-order">在线咨询Ҏ</a> </div></div> <!--攑֤镜右侧介l?--> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="nright2"> <div class="productq"> <div id="Tab2"> <div class="proxx_tit"><div class="Menubox"><ul> <li id="two1" class="hover" onclick="setTab('two',1,4)">产品概述</li> <li id="two2" onclick="setTab('two',2,4)" class="">产品特点 </li> <li id="two3" onclick="setTab('two',3,4)" class="">产品用?</li> <li id="two4" onclick="setTab('two',4,4)" class="">技术参?</li> </ul></div></div> <div class="Contentbox"> <div id="con_two_1" style="display: block;"><p>  QB型球形补偿器Q又U球形接_Q主要依靠球体的角位UL吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位U,该补偿器应成对用,单台使用没有补偿能力Q但它可作管道万向接头用。因此具有补偿能力大Q流体阻力和变Ş应力,无盲板力且对固定支的作用力等优点。同时在此设备上增设了可注填料装|这一*技术,使得该设备密性能更加E_可靠。即佉K旉q行出现渗漏Ӟ也可不需停气减压便可l护且十分方便快捗特别对q距ȝ能的输送,有明昄l济效益和社会效益?/p></div> <div style="display: none;" id="con_two_2"><p>球Ş补偿器的布置方式</p><p> 1、直U管D能充分发挥球Ş补偿器补偿能力大的特炏V根据管子规g子的刚性,可将道两端固定支架的距d?0m~70mQ布|一l球形补偿器Q其安装方式可以水^布置Q也可以垂直布置?/p><p> 2、由于这U型式其折屈角值增大一倍,可羃短球心距Q充分发挥球形补偿器的补偿能力。此U型式适用于将球Ş补偿器设在两个固定支架两端,M端固定支架近点的地方?/p><p> 3、双向式布置适用于球形补偿器讑֜两固定点两端Q较为适中的位|,量使AD늮道长度与BD늮道长度相接近或距R这U布|方式适用于长距离直线道Q可采用水^面布|,亦可采用垂直布置?/p><p>布置球Ş补偿器时应注意的事项<br/></p><p> 1、多根管道排列同一断面Ӟ应充分考虑道排列Q防止相ȝ道由于管道热膨胀Q特别在球Ş补偿器附q大位移量而生管道相或互挤的现象?/p><p> 2、球形补偿器应尽量设|在道弯头附近处,以增大其补偿量?/p><p> 3、水q_|球形补偿器Ӟ׃球Ş补偿器自重较大,应考虑讄q_。其球补与^台接触处Q可跟随球Ş补偿器来回移动,使球补时动作更加灉|可靠?/p><p> 主要技术指?/p><p> 1、规格型PQB41/61SA-10/16/25/40C</p><p> 2、工作压力:Q?.0?.0QMPa</p><p> 3、工作温度:?50??00?/p><p> 4、公U通径QDN40-DN1200mm</p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_3"><p>应用范围</p><p> 球Ş补偿器是解决道热胀L的一U设备,可广泛应用于冉、石沏V化工、电力、轻工、hl、徏{和国防{行业中Q具体用途如?Q?/p><p> 1、用于热力管道中Q补偿热膨胀Q其补偿能力为“冂”补偿器?-10倍?/p><p> 2、用于火发台、飞机排气设施上Q补偿冲击膨胀?/p><p> 3、用于冶金设备(如高炉、{炉、电炉、加热炉{)的汽化冷却系l中Q作万向接头用?/p><p> 4、用于徏{物的各U管道中Q防止因地基产生不均匀下沉、或地震{意外原因对道产生破坏?/p><p>使用场合</p><p> 1?球Ş补偿器适宜于厂际之间、区域性长距离输送的道上用?/p><p> 2 、受压膨胀后变形和位移量不大,但空间位|受到限制的高压道?/p><p> 3?׃工艺操作条g或从l济角度考虑要求压力降和湍流可能小的管道?/p><p> 4 、对接管载荷有一定限制的敏感讑֤的进出口道?/p><p> 5 、徏(?{物之间Q因桥产生不均匀下沉或地震等因素Q对道会生应力超载事故可能性的地点?/p><p> 6 、采用球形补偿器后的道Q其工程l合造h应低于其它补偿方式的道?/p><p><br/></p></div> <div style="display: none;" id="con_two_4"><table width="100%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr bgcolor="" class="firstRow"><td rowspan="3" width="4%"><div align="center">公称通径QN</div></td><td rowspan="3" width="8%"><div align="center">径向大尺?/div></td><td rowspan="3" width="9%"><div align="center">球心距E(mm)</div></td><td colspan="4"><div align="center">转距QKNM)</div></td><td rowspan="2" width="10%"><div align="center">接口端口寸</div></td><td rowspan="3" width="5%"><div align="center">总长Q(mm)</div></td><td colspan="8"><div align="center">重量</div></td></tr><tr><td bgcolor="" rowspan="2" width="7%"><div align="center">1.0MPa</div></td><td bgcolor="" rowspan="2" width="7%"><div align="center">1.6MPa</div></td><td bgcolor="" rowspan="2" width="7%"><div align="center">2.5MPa</div></td><td bgcolor="" rowspan="2" width="5%"><div align="center">4.0MPa</div></td><td bgcolor="" colspan="2"><div align="center">1.0MPa</div></td><td bgcolor="" colspan="2"><div align="center">1.6MPa</div></td><td bgcolor="" colspan="2"><div align="center">2.5MPa</div></td><td bgcolor="" colspan="2"><div align="center">4.0MPa</div></td></tr><tr><td bgcolor=""><div align="center">法兰q接</div></td><td bgcolor="" width="5%"><div align="center">接管</div></td><td bgcolor="" width="5%"><div align="center">法兰</div></td><td bgcolor="" width="4%"><div align="center">接管</div></td><td bgcolor="" width="6%"><div align="center">法兰</div></td><td bgcolor="" width="4%"><div align="center">接管</div></td><td bgcolor="" width="5%"><div align="center">法兰</div></td><td bgcolor="" width="4%"><div align="center">接管</div></td><td bgcolor="" width="5%"><div align="center">法兰</div></td></tr><tr bgcolor=""><td height="18"><div align="center">50</div></td><td><div align="center">180</div></td><td><div align="center">114</div></td><td><div align="center">0.07</div></td><td><div align="center">0.11</div></td><td><div align="center">0.17</div></td><td><div align="center">0.28</div></td><td><div align="center">K?9*3.5</div></td><td><div align="center">200</div></td><td><div align="center">18</div></td><td><div align="center">23</div></td><td><div align="center">18.8</div></td><td><div align="center">23.8</div></td><td><div align="center">23</div></td><td><div align="center">29</div></td><td><div align="center">26</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">65</div></td><td><div align="center">198</div></td><td><div align="center">152</div></td><td><div align="center">0.14</div></td><td><div align="center">0.23</div></td><td><div align="center">0.36</div></td><td><div align="center">0.58</div></td><td><div align="center">K?3*4</div></td><td><div align="center">260</div></td><td><div align="center">26</div></td><td><div align="center">31</div></td><td><div align="center">27</div></td><td><div align="center">33</div></td><td><div align="center">32</div></td><td><div align="center">39</div></td><td><div align="center">38</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">80</div></td><td><div align="center">225</div></td><td><div align="center">168</div></td><td><div align="center">0.32</div></td><td><div align="center">0.51</div></td><td><div align="center">0.80</div></td><td><div align="center">1.28</div></td><td><div align="center">K?9*4</div></td><td><div align="center">292</div></td><td><div align="center">37</div></td><td><div align="center">45</div></td><td><div align="center">38</div></td><td><div align="center">46</div></td><td><div align="center">45</div></td><td><div align="center">53</div></td><td><div align="center">54</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">100</div></td><td><div align="center">260</div></td><td><div align="center">178</div></td><td><div align="center">0.54</div></td><td><div align="center">0.86</div></td><td><div align="center">1.34</div></td><td><div align="center">2.15</div></td><td><div align="center">K?08*4</div></td><td><div align="center">310</div></td><td><div align="center">56</div></td><td><div align="center">66</div></td><td><div align="center">58</div></td><td><div align="center">68</div></td><td><div align="center">70</div></td><td><div align="center">82</div></td><td><div align="center">83</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">125</div></td><td><div align="center">300</div></td><td><div align="center">206</div></td><td><div align="center">1.04</div></td><td><div align="center">1.67</div></td><td><div align="center">2.61</div></td><td><div align="center">4.18</div></td><td><div align="center">K?33*4</div></td><td><div align="center">350</div></td><td><div align="center">77</div></td><td><div align="center">87</div></td><td><div align="center">79</div></td><td><div align="center">91</div></td><td><div align="center">95</div></td><td><div align="center">111</div></td><td><div align="center">12</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">150</div></td><td><div align="center">375</div></td><td><div align="center">254</div></td><td><div align="center">1.52</div></td><td><div align="center">2.43</div></td><td><div align="center">3.80</div></td><td><div align="center">6.08</div></td><td><div align="center">K?59*4.5</div></td><td><div align="center">440</div></td><td><div align="center">85</div></td><td><div align="center">99</div></td><td><div align="center">87</div></td><td><div align="center">101</div></td><td><div align="center">105</div></td><td><div align="center">125</div></td><td><div align="center">121</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">200</div></td><td><div align="center">440</div></td><td><div align="center">236</div></td><td><div align="center">2.15</div></td><td><div align="center">3.45</div></td><td><div align="center">5.39</div></td><td><div align="center">8.63</div></td><td><div align="center">K?19*5</div></td><td><div align="center">435</div></td><td><div align="center">118</div></td><td><div align="center">137</div></td><td><div align="center">121</div></td><td><div align="center">141</div></td><td><div align="center">145</div></td><td><div align="center">176</div></td><td><div align="center">170</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">250</div></td><td><div align="center">540</div></td><td><div align="center">315</div></td><td><div align="center">4.22</div></td><td><div align="center">6.75</div></td><td><div align="center">10.55</div></td><td><div align="center">16.88</div></td><td><div align="center">K?73*6</div></td><td><div align="center">584</div></td><td><div align="center">238</div></td><td><div align="center">262</div></td><td><div align="center">243</div></td><td><div align="center">271</div></td><td><div align="center">290</div></td><td><div align="center">330</div></td><td><div align="center">341</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">300</div></td><td><div align="center">608</div></td><td><div align="center">275</div></td><td><div align="center">6.34</div></td><td><div align="center">10.15</div></td><td><div align="center">15.86</div></td><td><div align="center">25.38</div></td><td><div align="center">K?25*6</div></td><td><div align="center">602</div></td><td><div align="center">331</div></td><td><div align="center">360</div></td><td><div align="center">238</div></td><td><div align="center">375</div></td><td><div align="center">405</div></td><td><div align="center">457</div></td><td><div align="center">470</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">350</div></td><td><div align="center">685</div></td><td><div align="center">370</div></td><td><div align="center">8.31</div></td><td><div align="center">13.30</div></td><td><div align="center">20.78</div></td><td><div align="center">33.25</div></td><td><div align="center">K?77*8</div></td><td><div align="center">670</div></td><td><div align="center">503</div></td><td><div align="center">546</div></td><td><div align="center">514</div></td><td><div align="center">569</div></td><td><div align="center">615</div></td><td><div align="center">696</div></td><td><div align="center">720</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">400</div></td><td><div align="center">780</div></td><td><div align="center">420</div></td><td><div align="center">10.83</div></td><td><div align="center">170.23</div></td><td><div align="center">27.06</div></td><td><div align="center">43.30</div></td><td><div align="center">K?26*8</div></td><td><div align="center">757</div></td><td><div align="center">584</div></td><td><div align="center">645</div></td><td><div align="center">596</div></td><td><div align="center">665</div></td><td><div align="center">715</div></td><td><div align="center">822</div></td><td><div align="center">840</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">450</div></td><td><div align="center">825</div></td><td><div align="center">435</div></td><td><div align="center">15.34</div></td><td><div align="center">24.55</div></td><td><div align="center">38.36</div></td><td><div align="center">61.38</div></td><td><div align="center">K?80*8</div></td><td><div align="center">822</div></td><td><div align="center">846</div></td><td><div align="center">911</div></td><td><div align="center">864</div></td><td><div align="center">965</div></td><td><div align="center">820</div></td><td><div align="center">917</div></td><td><div align="center">1217</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">500</div></td><td><div align="center">900</div></td><td><div align="center">336</div></td><td><div align="center">20.81</div></td><td><div align="center">33.30</div></td><td><p style="text-align:center;">52.03</p></td><td><div align="center">83.25</div></td><td><div align="center">K?29*8</div></td><td><div align="center">728</div></td><td><div align="center">965</div></td><td><div align="center">1045</div></td><td><div align="center">985</div></td><td><div align="center">1111</div></td><td><div align="center">1150</div></td><td><div align="center">1315</div></td><td><div align="center">1408</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">600</div></td><td><div align="center">1055</div></td><td><div align="center">448</div></td><td><div align="center">26.22</div></td><td><div align="center">41.95</div></td><td><div align="center">65.55</div></td><td><div align="center">104.87</div></td><td><div align="center">K?30*8</div></td><td><div align="center">900</div></td><td><div align="center">1345</div></td><td><div align="center">1449</div></td><td><div align="center">1375</div></td><td><div align="center">1640</div></td><td><div align="center">1647</div></td><td><div align="center">1895</div></td><td><div align="center">1943</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">700</div></td><td><div align="center">1300</div></td><td><div align="center">710</div></td><td><div align="center">31.78</div></td><td><div align="center">5.0.84</div></td><td><div align="center">79.44</div></td><td><div align="center">127.10</div></td><td><div align="center">K?20*8</div></td><td><div align="center">1290</div></td><td><div align="center">1524</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">1555</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">1886</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2193</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">800</div></td><td><div align="center">1450</div></td><td><div align="center">830</div></td><td><div align="center">38.26</div></td><td><div align="center">61.22</div></td><td><div align="center">95.65</div></td><td><div align="center">153.05</div></td><td><div align="center">K?20*10</div></td><td><div align="center">1480</div></td><td><div align="center">1700</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">1735</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2080</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2465</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">900</div></td><td><div align="center">1630</div></td><td><div align="center">950</div></td><td><div align="center">45.20</div></td><td><div align="center">72.32</div></td><td><div align="center">113.05</div></td><td><div align="center">180.80</div></td><td><div align="center">K?20*10</div></td><td><div align="center">1650</div></td><td><div align="center">1876</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">1910</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2298</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2700</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">1000</div></td><td><div align="center">1810</div></td><td><div align="center">1100</div></td><td><div align="center">52.74</div></td><td><div align="center">84.38</div></td><td><div align="center">131.84</div></td><td><div align="center">210.95</div></td><td><div align="center">K?020*10</div></td><td><div align="center">1810</div></td><td><div align="center">2058</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2100</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2520</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2940</div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">1100</div></td><td><div align="center">1990</div></td><td><div align="center">1350</div></td><td><div align="center">60.91</div></td><td><div align="center">97.46</div></td><td><div align="center">152.28</div></td><td><div align="center">243.65</div></td><td><div align="center">K?120*10</div></td><td><div align="center">2050</div></td><td><div align="center">2370</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2425</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2880</div></td><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr bgcolor=""><td><div align="center">1200</div></td><td><div align="center">2170</div></td><td><div align="center">1550</div></td><td><div align="center">69.78</div></td><td><div align="center">111.65</div></td><td><div align="center">174.45</div></td><td><div align="center">279.13</div></td><td><div align="center">K?220*14</div></td><td><div align="center">2280</div></td><td><div align="center">2795</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">2795</div></td><td><div></div></td><td><div align="center">3280</div></td><td><div></div></td><td><div></div></td><td><br/></td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center">如需新数据请联系<a title="在线客服">在线客服</a></p></div> </div></div> </div> <div class="subject"> <b>评论信息</b> </div> <div style="padding-top:50px; clear:both" id="commenttop" ></div> <div class="subject"> <b>我要评论</b> </div> <div id="comment_staus"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>相关产品</b> </div> <div class="rss_list_wz"><ul> <li><a title="旋{补偿? href="/product/bcq/30.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571673681.jpg" alt="旋{补偿? title="旋{补偿? /><br/>旋{补偿?/a></li> <li><a title="套筒补偿? href="/product/bcq/31.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571977273.jpg" alt="套筒补偿? title="套筒补偿? /><br/>套筒补偿?/a></li> <li><a title="QB型球形补偿器" href="/product/bcq/28.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011571121833.jpg" alt="QB型球形补偿器" title="QB型球形补偿器" /><br/>QB型球形补偿器</a></li> <li><a title="ZMB型直埋式波纹补偿? href="/product/bcq/34.html" target="_blank"> <img src="/upfile/201701/2017011572990353.jpg" alt="ZMB型直埋式波纹补偿? title="ZMB型直埋式波纹补偿? /><br/>ZMB型直埋式波纹补偿?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="subject"> <b>供水道讑֤相关知识</b> </div> <div class="clear"></div> <div class="rss_list_wz"><ul> <dd>+ <a href="/news/cjwt/234.html" title="热力道限位伸羃器在集中供暖工程中得Cq泛的应? target="_blank">热力道限位伸羃器在集中供暖工程中?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/531.html" title="在楼板上加设刚性防水套需要注意的情况是什? target="_blank">在楼板上加设刚性防水套需要注意的?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/529.html" title="钢制伸羃器在埋地后怎么在地下用不被腐蚀" target="_blank">钢制伸羃器在埋地后怎么在地下用不?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/526.html" title="q循环는可曲挠橡胶接头在防腐蚀性方面有什么特? target="_blank">q循环는可曲挠橡胶接头在防腐蚀?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/524.html" title="伸羃器​安装时要调整好产品什么方面呢" target="_blank">伸羃器​安装时要调整好产品什么方面?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/523.html" title="柔性防水套会不会对墙体的后期l护产生影响Q? target="_blank">柔性防水套会不会对墙体的后期l护?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/520.html" title="l热力׾~器涂装防腐层需要注意涂装现场的温、湿度效? target="_blank">l热力׾~器涂装防腐层需要注意涂装?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/518.html" title="口径防水套管埋弧焊的工作原理" target="_blank">口径防水套管埋弧焊的工作原理</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/517.html" title="国标加长型防水套的制作标准说明" target="_blank">国标加长型防水套的制作标准说明</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/514.html" title="制定生伸羃器品操作流E的E序" target="_blank">制定生伸羃器品操作流E的E序</a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/512.html" title="限位伸羃器的材质都有什么标准呢Q? target="_blank">限位伸羃器的材质都有什么标准呢Q?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/227.html" title="旋{补偿器的特点及用? target="_blank">旋{补偿器的特点及用?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/400.html" title="套筒式׾~器耐高温能有效的保证@环水道的运? target="_blank">套筒式׾~器耐高温能有效的保证@环?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/223.html" title="双法兰限位׾~接头的构造原理是什么?" target="_blank">双法兰限位׾~接头的构造原理是什么?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/394.html" title="正确安装和用管道׾~器能够充分发挥产品的各Ҏ能" target="_blank">正确安装和用管道׾~器能够充分发?/a></dd> <dd>+ <a href="/news/cjwt/219.html" title="厂家介绍伸羃器与伸羃节两者之间存在的关系是什? target="_blank">厂家介绍伸羃器与伸羃节两者之间存在?/a></dd> </ul> </div> </div></div></div> <!--低部开?-> <div class="clear"></div> <!--低部开?-> <div class="foot-guild"> <div class="foot-guild-main"> <div class="foot-tel"></div> <div class="foot-nav"> <dl> <dt>关于我们</dt> <dd>·<a href="/about/">公司?/a></dd> <dd>·<a href="/news/">行业新闻</a></dd> <dd>·<a href="/wenhua/">企业文化</a></dd> <dd>·<a href="/news/jszc/">技术支?/a></dd> </dl> <dl> <dt>产品中心</dt> <dd>·<a href="/product/fstg/" title="防水套管pd">防水套管pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/xjjt/" title="胶接头pd">胶接头pd</a></dd> <dd>·<a href="/product/bcq/" title="补偿器系?>补偿器系?/a></dd> <dd>·<a href="/product/ssjt/" title="伸羃接头pd">伸羃接头pd</a></dd> </dl> <dl> <dt>公司囑ֺ</dt> <dd>·<a href="/hzhb/" title="合作伙伴">合作伙伴</a></dd> <dd>·<a href="/alzs/" title="案例现场">案例现场</a></dd> <dd>·<a href="/ryzz/" title="荣誉资质">荣誉资质</a></dd> <dd>·<a href="/scxc/" title="生现场">生现场</a></dd> </dl> <dl> <dt>服务与支?/dt> <dd>·<a href="/shfw/">售后服务</a></dd> <dd>·<a href="/quyu/">销售区?/a></dd> <dd>·<a href="/lxwm/">联系我们</a></dd> <dd>·<a href="/news/cjwt/">常见问题解答</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot-copyright"> <div class="copyright"> <div class="copyright-main"> <p>巩义市天合管道设备制造有限公?nbsp;  版权所?nbsp;   手机Q?5617851568  QQQ?289683707 公司L产品:<a href="http://www.aamamm.com" target="_self">伸羃?/a>、补偿器、钢制׾~器、LU׾~器{管道品?/p><p>公司地址Qm义市西村镇东村村     |站备案/许可证号Q?nbsp;<a target="_self"><strong><span class="info-content">豫ICP?7002889?/span></strong><strong><span class="info-content"> </span></strong><span class="info-content"> </span></a><span class="info-content">   技术支持:巩义开启网l?/span></p><p>|址Qhttp://www.aamamm.com    </p> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?1112f3c7f5f19ceb7e3eb35a47f3f54d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </div></div></div> <script src="/theme/2016/js/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/plug/service/online.js"></script> <!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="/theme/2016/js/DD_belatedPNG.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ // 囄上下滚动 var count = $("#imageMenu2 li").length - 5; /* 昄 6 ?li标签内容 */ var interval = $("#imageMenu2 li:first").width(); var curIndex = 0; $('.scrollbutton').click(function(){ if( $(this).hasClass('disabled') ) return false; if ($(this).hasClass('smallImgUp')) --curIndex; else ++curIndex; $('.scrollbutton').removeClass('disabled'); if (curIndex == 0) $('.smallImgUp').addClass('disabled'); if (curIndex == count-1) $('.smallImgDown').addClass('disabled'); $("#imageMenu2 ul").stop(false, true).animate({"marginLeft" : -curIndex*interval + "px"}, 600); }); // 解决 ie6 select?问题 $.fn.decorateIframe = function(options) { if ($.browser.msie && $.browser.version < 7) { var opts = $.extend({}, $.fn.decorateIframe.defaults, options); $(this).each(function() { var $myThis = $(this); //创徏一个IFRAME var divIframe = $("<iframe />"); divIframe.attr("id", opts.iframeId); divIframe.css("position", "absolute"); divIframe.css("display", "none"); divIframe.css("display", "block"); divIframe.css("z-index", opts.iframeZIndex); divIframe.css("border"); divIframe.css("top", "0"); divIframe.css("left", "0"); if (opts.width == 0) { divIframe.css("width", $myThis.width() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } if (opts.height == 0) { divIframe.css("height", $myThis.height() + parseInt($myThis.css("padding")) * 2 + "px"); } divIframe.css("filter", "mask(color=#fff)"); $myThis.append(divIframe); }); } } $.fn.decorateIframe.defaults = { iframeId: "decorateIframe1", iframeZIndex: -1, width: 0, height: 0 } //攑֤镜视H? $("#bigView").decorateIframe(); //点击C? var midChangeHandler = null; $("#imageMenu2 li img").bind("click", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $("#imageMenu2 li").removeAttr("id"); $(this).parent().attr("id", "onlickImg"); } }).bind("mouseover", function(){ if ($(this).attr("id") != "onlickImg") { window.clearTimeout(midChangeHandler); midChange($(this).attr("src").replace("small", "mid")); $(this).css({ "border": "3px solid #959595" }); } }).bind("mouseout", function(){ if($(this).attr("id") != "onlickImg"){ $(this).removeAttr("style"); midChangeHandler = window.setTimeout(function(){ midChange($("#onlickImg img").attr("src").replace("small", "mid")); }, 1000); } }); function midChange(src) { $("#midimg").attr("src", src).load(function() { changeViewImg(); }); } $("#midimg").mouseover(mouseover); //中图事g $("#midimg,#winSelector").mousemove(mouseover).mouseout(mouseOut); //选择器事? var $divWidth = $("#winSelector").width(); //选择器宽? var $divHeight = $("#winSelector").height(); //选择器高? var $imgWidth = $("#midimg").width(); //中图宽度 var $imgHeight = $("#midimg").height(); //中图高度 var $viewImgWidth = $viewImgHeight = $height = null; //IE加蝲后才能得?大图宽度 大图高度 大图视窗高度 function changeViewImg() { $("#bigView img").attr("src", $("#midimg").attr("src").replace("mid", "big")); } changeViewImg(); $("#bigView").scrollLeft(0).scrollTop(0); function fixedPosition(e) { if (e == null) { return; } var $imgLeft = $("#midimg").offset().left; //中图左边? var $imgTop = $("#midimg").offset().top; //中图上边? X = e.pageX - $imgLeft - $divWidth / 2; //selector点坐标 X Y = e.pageY - $imgTop - $divHeight / 2; //selector点坐标 Y X = X < 0 ? 0 : X; Y = Y < 0 ? 0 : Y; X = X + $divWidth > $imgWidth ? $imgWidth - $divWidth : X; Y = Y + $divHeight > $imgHeight ? $imgHeight - $divHeight : Y; if ($viewImgWidth == null) { $viewImgWidth = $("#bigView img").outerWidth(); $viewImgHeight = $("#bigView img").height(); if ($viewImgWidth < 200 || $viewImgHeight < 200) { $viewImgWidth = $viewImgHeight = 800; } $height = $divHeight * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView").width($divWidth * $viewImgWidth / $imgWidth); $("#bigView").height($height); } var scrollX = X * $viewImgWidth / $imgWidth; var scrollY = Y * $viewImgHeight / $imgHeight; $("#bigView img").css({ "left": scrollX * -1, "top": scrollY * -1 }); $("#bigView").css({ "top": 75, "left": $(".preview").offset().left + $(".preview").width() + 15 }); return { left: X, top: Y }; } }); </script> <a href="http://www.aamamm.com/">2020欧美亚洲综合在线,你懂的播放器,外国黄色视频大全,任我爽橹在线视频精品韩国,黄色三级影视,日本清色视频,欧美在线精品第1页,</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>